ERIOLUKORD JA MEETMED

Lõuna-Eesti Turismiklastri / Visit Tartu poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

Et kliendi teekond meie ettevõttes oleks turvaline, tegutseme järgnevalt:
  • Külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav.
  • Kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös.
  • Siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt.
  • Desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad.
  • Sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt.
  • Personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit.
  • Tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega.
  • Haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas.
  • Haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid.
  • Osaleme Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.
TURVALINE_web_LARGE
Lisaküsimuste korral võtke meiega julgelt ühendust sales@tartuhotell.ee või +372 731 4300. Aitame Teid meeleldi!